Zorg in beweging bekijk onze vacatures

Patiëntentevredenheidsonderzoek

Elke drie jaar worden patiëntenervaringen op landelijk niveau gemeten. Dit gebeurt aan de hand van eenduidige meetinstrumenten: CQI Spoedeisende ambulancezorg (2013) en CQI Planbare ambulancezorg (2015). Deze vragenlijsten zijnspeciaal ontwikkeld om patiëntervaring te kunnen meten.
Er is gevraagd naar het gesprek met de meldkamer ambulancezorg, de samenwerking tussen de (huis-) arts en het ambulancepersoneel, de zorg van het ambulancepersoneel, zorg bij eerste hulp geen vervoer, het vervoer, samenwerking tussen ambulancepersoneel en ziekenhuispersoneel.
In 2019 hebben alle RAV’s dit onderzoek gedaan. Het cijfer dat patiënten ambulancezorg hebben gegeven is een 9,1.
Het mag duidelijk zijn dat Ambulancezorg Zoetermeer buitengewoon trots is met het behaalde resultaat.

Een uitdagende baan bij Ambulancezorg Zoetermeer
Vacatures
Ben je een (startende) verpleegkundige en wil je een keer meerijden?
Meer informatie
Werkwijze vergoeding verbruikskosten AED na een reanimatie
Meer informatie