Zorg in beweging bekijk onze vacatures

Kwaliteit

HKZ
Ambulancezorg Zoetermeer is sinds juli 2005 HKZ gecertificeerd en is vanaf 2013 ook VMS (Veiligheids Management Systeem) gecertificeerd. Een HKZ/VMS certificaat is 3 jaar geldig. Ieder jaar ontvangt Ambulancezorg Zoetermeer een externe auditor. Deze auditor beoordeelt op een aantal onderwerpen of wij nog voldoen aan de eisen die HKZ aan het kwaliteitsmanagementsysteem en het veiligheidsmanagementsysteem stelt. Na 3 jaar vindt een complete hercertificatie plaats.

Wat is HKZ?
Stichting HKZ richt zich op duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Stichting HKZ stimuleert werken aan kwaliteit vanuit het perspectief van de consument. Centraal daarin staat het HKZ Keurmerk. Het HKZ Keurmerk bewijst én waarborgt de kwaliteit van de geleverde zorg. Een organisatie met een HKZ Keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant principieel centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening. Aan het HKZ Keurmerk liggen HKZ-normen ten grondslag. Deze normen hebben de internationaal erkende ISO 9001:2015-normen als basis en omvatten daarnaast branche-specifieke eisen. De HKZ-normen zijn gericht op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Ze komen tot stand in overleg met deskundigen uit de branche en worden getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling (CI) die een overeenkomst heeft met Stichting HKZ en daartoe geaccrediteerd is door de RvA (Raad voor Accreditatie). Het HKZ-certificaat is drie jaar geldig, waarbij het kwaliteitssysteem jaarlijks door de CI wordt getoetst.

Het HKZ Keurmerk
Het HKZ Keurmerk heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Zo’n systeem heeft een organisatie nodig om kwaliteit goed te kunnen managen. Het HKZ keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, patiënten/consumenten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.
Het keurmerk biedt een basisgarantie voor kwaliteit. De gecertificeerde instelling heeft het werk zodanig georganiseerd, dat aan alle voorwaarden is voldaan om optimale zorg te kunnen leveren. Het perspectief van de patiënt is daarbij altijd het vertrekpunt.

Het HKZ Keurmerk betekent dat een organisatie:
– De zaken intern goed op orde heeft
– De klant principieel centraal
– Betrouwbare resultaten kan presenteren
– Voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening

NEN 7510
Naast de bovengenoemde kwaliteitssystemen beschikt Ambulancezorg Zoetermeer sinds januari 2018 ook over een NEN 7510 certificaat. Dit certificaat is afgegeven door KIWA als certificerende instantie. Hiermee voldoet Ambulancezorg Zoetermeer aan de norm, specifiek voor zorginstellingen die informatie verwerken. NEN7510 gaat over:
– de beschikbaarheid van (medische) informatie,
– de integriteit van de informatie (is deze juist),
– en de beveiliging van de informatie.

Ook NEN7510 wordt jaarlijks getoetst door een externe auditor.

Een uitdagende baan bij Ambulancezorg Zoetermeer
Vacatures
Ben je een (startende) verpleegkundige en wil je een keer meerijden?
Meer informatie
Werkwijze vergoeding verbruikskosten AED na een reanimatie
Meer informatie