Zorg in beweging bekijk onze vacatures

Missie en visie

Missie

Ambulancezorg Zoetermeer heeft als primaire doelstelling het leveren van goede ambulancezorg. Dat betekent enerzijds dat het management en de medewerkers zich tot het uiterste zullen inspannen om de patiënt die zorg te geven die hem/haar toekomt en anderzijds betekent het dat Ambulancezorg Zoetermeer zijn zorgplicht wil nakomen, hetgeen onder andere inhoudt het leveren van paraatheid. Kortweg betekent dit dat Ambulancezorg Zoetermeer te boek wil staan als een zeer goed bekend staande, betrouwbare ambulancedienst die uitblinkt in het leveren van goede, optimale patiëntenzorg.

Visie

In opdracht van de Meld Kamer Ambulancezorg (MKA) een patiënt per ambulance te vervoeren of ter plaatse te behandelen en professionele zorg te verlenen met gebruikmaking van algemene en beschikbare vervoer technische, medische en verpleegkundige kennis om zo tot een optimaal zorgklimaat te komen en de continuïteit te waarborgen tegen aanvaardbare kosten binnen de daarvoor geldende wettelijke bepalingen.

Een uitdagende baan bij Ambulancezorg Zoetermeer
Vacatures
Ben je een (startende) verpleegkundige en wil je een keer meerijden?
Meer informatie
Werkwijze vergoeding verbruikskosten AED na een reanimatie
Meer informatie